Thứ 2

Phục vụ từ: 10:00-20:00h

[qode_restaurant_menu_list order_by=”menu_order” order=”ASC” restaurant_menu_category=”thu-2″ number=”-1″]

Thứ 3

Phục vụ từ: 10:00-20:00h

[qode_restaurant_menu_list order_by=”menu_order” order=”ASC” restaurant_menu_category=”thu-3″ number=”-1″]

Thứ 4

Phục vụ từ: 10:00-20:00h

[qode_restaurant_menu_list order_by=”menu_order” order=”ASC” restaurant_menu_category=”thu-4″ number=”-1″]

Thứ 5

Phục vụ từ: 10:00-20:00h

[qode_restaurant_menu_list order_by=”menu_order” order=”ASC” restaurant_menu_category=”thu-5″ number=”-1″]

Thứ 6

Phục vụ từ: 10:00-20:00h

[qode_restaurant_menu_list order_by=”menu_order” order=”ASC” restaurant_menu_category=”thu-6″ number=”-1″]

Thứ 7

Phục vụ từ: 10:00-20:00h

[qode_restaurant_menu_list order_by=”menu_order” order=”ASC” restaurant_menu_category=”thu-7″ number=”-1″]

Chủ nhật

Phục vụ từ: 10:00-20:00h

[qode_restaurant_menu_list order_by=”menu_order” order=”ASC” restaurant_menu_category=”chu-nhat” number=”-1″]